ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πανδρόσειον

Το Πανδρόσειον βρισκόταν στα δυτικά του μετέπειτα Ερεχθείου και ήταν αφιερωμένο στην λατρεία της Πανδρόσου, μιας από τις θυγατέρες του μυθικού βασιλέως της Αθήνας Κέκροπος. Είχε την μορφή ιωνικής στοάς σχήματος Γ, στην οποία εισερχόταν κανείς από την πυλίδα της παράπλευρης βόρειας πρόσβασης του Ερεχθείου. Σε κάποιες από τις μαρμάρινες πλάκες του δαπέδου του κτιρίου εντοπίσθηκαν εγκοπές που χρησίμευαν για την ύδρευση του χώρου. Στο Πανδρόσειον στεγάζονταν: η ιερή ελαία της Αθηνάς, την οποία φύτεψε η θεά με αφορμή τη φιλονικία της με τον Ποσειδώνα για την κυριαρχία στην Αθήνα· ο βωμός του Ερκείου Διός, όπου έχει υποτεθεί ότι συνεχιζόταν η παράδοση της λατρείας που στα μυκηναϊκά χρόνια ετελείτο στην αυλή του ανακτόρου του άρχοντος της πόλης· στο νότιο τμήμα του, ο τάφος του Κέκροπος, μέρος του οποίου εισχωρούσε κάτω από την πρόσταση των Καρυατίδων.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ