ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Item da quella parte medesima circa mezzo miglio lunta(no) dal castello over rocha è una degna memoria de Caesare nerva trajano, c(ioè) uno aedificio tutto di marmoro fino, largo in fazza cerca passi 4 e altro cerca passi 3, et la fazza davanti, che guarda verso athene, in f(orm)a arcu (ata?) et e divisa in 3 spazzi per largezza e 2 per altezza deli 3 di sopra questo uno, che è verso ponente, et è tutto per terra, ma in quello di mezzo è uno rè sentando in cathedra et è mazzor di commune statura d’ homo. Soto el qual sono queste letre φιλοπάππος αντιφανη βησαιεύς <C.I.A. III 557 d> in la parte orientale è uno altro rè di simil statura e sentando simelmente. Soto el qual sono queste letre βασιλευς αντιοχος βασιλεως αντιοχου <C.I.A. III 557 c>, le qual imagine sono perfettissime e tra uno e l’ altro è una colonna piana, ne la qual sono queste letre latine C. Iulius C. F. Fabantio e.t.c. <C.I.L. III 552>, q(uae)re suo loco, ma per esser molto atre e non grande non pussì scriver perfettamente. In la parte di soto in mazzor lo imperatore se(n)ta(n)do in uno caro triumphale tirado da 4 cavalli; In li altri spacii, (zoè uno) verso oriente e l’ altro verso occidente, sono 4 homini vestiti alla longa non armadi, parte che sono tutto oro (2;), 4 vano davanti e quatro da drieto, ma queste imagine di soto sono tutte di mezzo relievo e sono in tutta perfettione. L’ opera è digniss(im)a di memoria, (anchora) che sia già parte ruinata, et è posta sopra un monte all’ inscontro de la rocha, e tamen parr’, che fusse intra li muri de la città antiqua, com mostrono le vestigie de li muri antiqui.

Επίσης, στην ίδια πλευρά, περίπου μισό μίλι μακριά από το κάστρο πάνω στο βράχο, υπάρχει ένα μνημείο του Καίσαρα Νέρβα Τραϊανού1. Αυτό είναι ένα κτίριο όλο από υπέροχο μάρμαρο, επίμηκες στην όψη περίπου 4 πόδια και σε ύψος περίπου 3 και η πρόσοψη που βλέπει στην Αθήνα (έχει) σχήμα αψίδας. Διακρίνεται σε 3 χώρους σε εύρος και σε 2 σε ύψος. Από τους τρεις αυτούς χώρους υπάρχει ένας προς τη δύση και είναι όλος καταγής, όμως, στο μεσαίο υπάρχει ένας βασιλιάς που κάθεται σε μία έδρα και είναι μεγαλύτερος από τα κοινά αγάλματα των ανθρώπων. Στη βάση του αγάλματος υπάρχει η εξής επιγραφή: φιλοπάππος αντιφανη βησαιεύς <C.I.A. III 557 c> στο ανατολικό μέρος βρίσκεται ένα παρόμοιο άγαλμα βασιλιά, που κάθεται με τον ίδιο τρόπο. Στη βάση του επιγράφονται τα ακόλουθα: αντίοχος βασιλέως αντιόχου <C.I.A. III 557 d> και το είδωλό του είναι εξαιρετικής τέχνης και ανάμεσα στα δύο (αγάλματα) υπάρχει μια κολώνα στο δάπεδο, στην οποία επιγράφονται τα εξής: C. Iulius C. F. Fabantio e.t.c. <C.I.L. III 552>, στον τόπο του, αλλά επειδή ο χώρος ήταν σκοτεινός και μικρός η εγχάραξη δεν έγινε με τελειότητα. Στο μέρος κάτω, απεικονίζεται ο αυτοκράτορας πάνω σε μία άμαξα θριάμβου που την οδηγούν τέσσερα άλογα, στους άλλους χώρους, δηλαδή, στον ένα στην ανατολή και στον άλλο στη δύση, βρίσκονται τέσσερις άνδρες ντυμένοι με μακριά ενδύματα, όχι, όμως, ένοπλοι, μέρος μάλιστα, του διακόσμου είναι όλο από χρυσό(;), τέσσερις προπορεύονται και τέσσερις ακολουθούν. Όλες αυτές οι αναπαραστάσεις είναι έργα εξαιρετικής τέχνης που φέρουν την τελειότητα. Το μνημείο είναι αξιοθαύμαστο, ακόμα και αν είναι ήδη εν μέρει κατεστραμμένο και βρίσκεται σε ένα λόφο καθώς βλέπει κανείς το βράχο της Ακρόπολης, εντούτοις, φαίνεται ότι ήταν εντός των τειχών της αρχαίας πόλης, όπως δείχνουν τα ερείπια του αρχαίου τείχους.

1. Στην πραγματικότητα αναφέρεται στο μνημείο του Φιλοπάππου. Διαπιστώνουμε, ωστόσο, ότι εκείνη την εποχή το κτίριο είχε ταυτιστεί με τον αυτοκράτορα Τραϊανό και μόλις στα τέλη του 17ου αιώνα, ο Jacob Spon το συνέδεσε με το όνομα του Φιλοπάππου. Βλ. Setton, ό.π.[επιστροφή]ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ