ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Item da la parte occidental è uno aedificio tutto intiero simel (e da fazza) a quello, che è in la rocha, non con quelle imagine ma schieto in f(orm)a longa con un portico intorno con molte colonne tutte intiere, et è coperto tutto di marmoro senza alcun legname, opera dignissima da conos(cere); Fu in ogni mo(do) tempio di dei.

Στη συνέχεια, στη δυτική πλευρά υπάρχει ένα κτίριο όμοιο στην όψη με εκείνο που βρίσκεται στο βράχο, όχι με τις ίδιες παραστάσεις, αλλά σκέτο, με επιμήκη κάτοψη με στοά με καμάρες, με πολλούς κίονες περιμετρικά, όλοι ακέραιοι και όλοι από μάρμαρο, χωρίς καθόλου ξυλεία, έργο πολύ άξιο προσοχής και παρατήρησης, που υπήρξε σε κάθε εποχή ναός των θεών1.

1. Ο περιηγητής περιγράφει το Θησείο. Βλ. Setton, ό.π., σ. 240.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ