ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Item a u(n) canto de li muri della terra, che è tra ponente e tramontana, è un grandissimo aedificio et è in f(orm)a quadrata; Alla fazza per ponente è una porta bella con una portico con 4 colonne, per la qual al presente s’ entra nella terra; in la parte senestra della detta porta sono 5 belle colonne e grandi al ornamento del muro, alla destra è solamente el muro di marmori quadrati, et è tutta la detta fazza cerca un tirar d’ arco; l’ altra fazza che guarda verso tramontana, non ha alcuno ornamento esscepto il corniso di sopra, ma è un bel muro e sono 3 torre, una per canto e una in mezzo, la qual fazza è più di un tratto (a) balestra longa. Questi due fazze sono tutte intiere, ma le altre doi sono ruinate, mostra esser stato un grande et bello aedificio.

Ακολούθως, σε μια πλευρά των τειχών της περιοχής, μεταξύ δύσης και βοριά, υπάρχει ένα μεγάλο κτίριο με τετράγωνη κάτοψη. Στην πρόσοψη που βλέπει στη δύση υψώνεται μια θύρα με ένα προστώο από τέσσερις κίονες, από την οποία στις μέρες μας εισέρχεται κανείς στην περιοχή. Στα αριστερά της θύρας υπάρχουν 5 ωραίες και μεγάλες κολώνες, με επιτοίχια διακόσμηση, στα δεξιά υπάρχει μόνο τοίχος με τετράγωνες μαρμάρινες πλάκες. Και όλη η πρόσοψη κοσμείται από μια σειρά αψίδες, ενώ, η άλλη όψη του βορρά δεν έχει κανένα διάκοσμο, εκτός από το θριγκό της. Ωστόσο, υπάρχει ένας ωραίος τοίχος και 3 πύργοι, ένας σε κάθε γωνία και ένας στη μέση. Η όψη αυτή είναι σε έκταση μεγαλύτερη από όσο μια βαλλιστρίδα. Κα οι δύο εν λόγω όψεις του κτίσματος σώζονται ακέραιες, ενώ, οι δύο άλλες έχουν καταστραφεί, φαίνεται, πάντως, ότι υπήρξε ένα τεράστιο και όμορφο οικοδόμημα1.

1. Ο Βενετός αναφέρεται στη Στοά του Αδριανού. Βλ. Setton, ό.π.[επιστροφή]ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ