ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Al porto è un leone grande di marmoro e sta sentado e quasi che un homo a cavallo non po’ l zonzer alla bocha, tanto è alto; par’, che (da) la bocha gli esce aqua come fontana; v(è) la opinione de ogni homo.

Στο λιμάνι υπάρχει ένα μεγάλο μαρμάρινο λιοντάρι, το οποίο κάθεται και είναι τόσο ψηλό, που ούτε ένας έφιππος άνδρας δε θα μπορούσε να αγγίξει το στόμα του, από το οποίο ρέει νερό όπως από μια πηγή• αυτή είναι η γνώμη κάθε ανθρώπου.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ