ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Item verso mezzodi over ostro apresso li muri del castello sono 2 colonne di marmori in piè assai belle e per non haver potuto a(c)costarme non ho compreso, quello che sia.

Ακολούθως, προς το μέσο στο νότο, κοντά στα τείχη του κάστρου βρίσκονται δύο κίονες από μάρμαρο, στους πρόποδες, αρκετά ωραίοι, ωστόσο, δεν κατόρθωσα να μάθω γιατί ακριβώς είχαν κτισθεί1

1. Ο περιηγητής είδε μάλλον δύο ρωμαϊκούς κίονες πάνω από το Θέατρο του Διονύσου, αλλά καθώς δεν πλησίασε για να παρατηρήσει από κοντά, δεν μπόρεσε να καταλάβει κάτι παραπάνω για το μνημείο. Βλ. Setton, ό.π.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ