ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

et estendisse la longezza ab occidente in levante aedificio molto bello da veder, et è nel detto castello una chiesia che già fu tempio antiquo de romani molto mirabile tutto de marmore con col(on)ne a torno, et è oblongo pur ab occidente in orientem, e la fazza davanti nel fronto sono infiniti imagini di marmore di tutto rilievo et copert(i) tutti di marmori.

και από τη δύση στην ανατολή απλώνεται κατά μήκος ένα υπέροχο κτίριο στην όψη και στο προαναφερθέν κάστρο υπάρχει μία εκκλησία που ήδη υπήρχε και κατά την εποχή των Ρωμαίων, αξιοθαύμαστη, όλη από μάρμαρο και περιστοιχισμένη από κίονες και επιμήκης, επίσης, από τη δύση στην ανατολή, ενώ στην πρόσοψη μπροστά υπάρχει εκτεταμένη σειρά αναπαραστάσεων από μάρμαρο, όλες ανάγλυφες και καλυμμένες με μάρμαρο1.

1. Αυτή είναι και η τελευταία φορά που ο Παρθενώνας αναφέρεται ως εκκλησία και, γενικότερα, είναι η τελευταία περιγραφή της μεσαιωνικής Ακρόπολης από αυτόπτη μάρτυρα. Βλ. Τανούλας, ό. π., σ. 44.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ