ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

È ancora nel detto castello un dignissimo palazzo antiquo apresso la detta chiesia, et è tutto di marmore fatto alla romana.

Υπάρχει ακόμα σε αυτό το κάστρο ένα περίφημο αρχαίο ανάκτορο κοντά στην εκκλησία, το οποίο είναι φτιαγμένο από μάρμαρο (όπως κατασκεύαζαν και) κατά τη ρωμαϊκή τεχνοτροπία1.

1. Πρόκειται για τα Προπύλαια. Βλ. Τανούλας, ό. π.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ