ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Sono ancora molte altre antiquitate circumcirca, parte dentro della terra ultimamente murata, parte defora. Li muri antiqui sono tutti ruinati, ma ancora appare le vestigie per tutto, e sono muri grossi con sassi quadrati, di qualli sono alcuni, che 4 paia de bovi non li tireriano. Il circuito suo e più che padoa, et la mazzor parte de li aedificii se vedono sono dentro di detti muri antiqui,

Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν, επίσης, πολλά ακόμη αρχαία μνημεία, μερικά εντός της περιοχής που τελευταία ορίστηκε από τα τείχη και μερικά εκτός αυτής1. Τα αρχαία τείχη καταστράφηκαν όλα, όμως, φαίνονται ακόμα τα ίχνη τους, όπου αυτά υψώνονταν και υπάρχουν μεγάλα τείχη από τετράγωνους λίθους, μερικοί από τους οποίους είναι τόσοι, που ούτε 4 ζευγάρια βόδια δε θα μπορούσαν να τους μεταφέρουν. Η περίμετρος των τειχών είναι μεγαλύτερη από αυτή της Πάδοβας και τα περισσότερα κτίρια που βλέπει κανείς είναι εντός των εν λόγω αρχαίων τειχών.

1. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι οι Οθωμανοί, μόλις εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, φρόντισαν να οχυρώσουν την πόλη και το κάστρο. Τανούλας, ό. π.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ