ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Verso sirocho levante sono 20 colonne in piè, per le qualle ci comprende esser sta(to) uno aedificio grande quadrangolare, e la longezza è un bon tratto d’ arco over balestra, da un canto all’ altro, la l(ar)gezza non se po comprender, perchè da una parte non sono alcune vestigie dove finisse el detto aedificio; sono solamente doi canti et in quello, che è verso la città, sono 9 colonne et in l’ altro 11, e sono intra ordine c(he) mostra, che seguitasse così fino all’ altro cantone; le intermedie d’ alcune sono anchora in terra; alcune del tutto loro; par che’ l detto aedificio fusse tutto sopra le dette colonne, perchè ancora sono alcuni sassi sopra le colonne, che va(nno) da una colonna all’ altra, et in terra non si vede alcun muro, ma solo el piano de le colonne, et tutto lo aedificio è di fino marmoro; le colonne sono grande quanto quelle de S. Marco ma sono de pezzi.

Κατά το σιρόκο της Ανατολής υπάρχουν κάτω 20 κίονες1, από τους οποίους καταλαβαίνουμε ότι κάποτε υπήρχε ένα μεγάλο κτίριο τετράγωνης κάτοψης και κατά μήκος σώζεται μέρος μιας αψίδας πάνω από μία βαλλέστρα. Από τη μία γωνία ως την άλλη δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος γιατί από τη μια πλευρά δε διασώζονται αρκετά στοιχεία που να μας μαρτυρούν ως που ακριβώς εκτεινόταν το συγκεκριμένο μνημείο. Παραμένουν μόνο δύο πλευρές και σε αυτή που βλέπει προς την πόλη υψώνονται 9 κίονες και στην άλλη 11 και στοιχίζονται σε αυτή τη σειρά που φαίνεται ότι ακολουθούσε τόσο έξοχα και στις άλλες πλευρές. Κάποιες κολώνες, που βρίσκονταν ενδιάμεσα σε αυτές που παραμένουν όρθιες, βρίσκονται ακόμα καταγής, κάποιες, μάλιστα, ολόκληρες. Φαίνεται πως το συγκεκριμένο κτίριο στηριζόταν όλο στους κίονες αυτούς, καθώς διατηρούνται ακόμα κάποιοι λίθοι πάνω στους κίονες, που ενώνουν τον ένα με τον άλλον, ενώ στη γη δε φαίνεται κανένας τοίχος, παρά μόνο το κάτω μέρος από τις κολώνες και όλο το κτίσμα είναι κατασκευασμένο από εξαίσιο μάρμαρο. Οι κίονες είναι τόσο μεγάλοι, όσο αυτοί του Αγίου Μάρκου, ωστόσο, είναι σε κομμάτια.

1. Πρόκειται για τα βουνά του Υμηττού και του Αιγάλεω, τα οποία απέχουν 8 μίλια ή 8,8 χιλιόμετρα. Βλ. Paton James Morton, Mediaeval and Renaissance visitors to Greek Lands, Princeton 1951, σ. 32, σημ. 11.[επιστροφή]ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ