ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Pocho lontano dal detto aedificio verso athene c’è un bel arco triumphale, et è tutto intiero e di marmor fino, nel qual sono queste letre in la fazza verso athene: ΑΙΔΕΙΣΑΘΗΝΑΙΘΗΣΕΩς Η ΠΡΙΝ ΠΟΛΙς <C.I.A III 401>, in l’ altra fazza verso oriente sono queste letre: ΑΙΔΕΙΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΟΧΙ ΘΗΣΕΩς ΠΟΛΙς <C.I.A. III 402>.

Λίγο πιο μακριά από το προαναφερθέν μνημείο, προς την Αθήνα, υπάρχει μία ωραία αψίδα θριάμβου, εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υπέροχο μάρμαρο, στην οποία υπάρχει η εξής επιγραφή στην πλευρά προς την Αθήνα: ΑΙΔΕΙΣΑΘΗΝΑΙΘΗΣΕΩς Η ΠΡΙΝ ΠΟΛΙς <C.I.A III 401> και στην άλλη όψη προς την Ανατολή η εξής: ΑΙΔΕΙΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΟΧΙ ΘΗΣΕΩς ΠΟΛΙς <C.I.A. III 402>1.

1. Πρόκειται για την πύλη του Αδριανού. Βλ. Setton, ό.π.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ