ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Item non molto longi fora de la terra al presente habitata verso oriente nel borgo è uno aedificio molto bello di marmoro fino, la fazza del quale è precisamente un quadro cerca doi passi largo per fazza, sopra del qual sono 6 colonelle e tra l’ una e l’ altra sono lastre, che vanno al fondo in f(orm)a de una lanterna, e sopra queste colonne è un bello cornicione, dove sono questi versi da la parte che è verso levante αποκράτης λισιθείδου κικυνεύς εχορήγει <C.I.A. II 1242>. suo loco q(uae)re.
La cuba è bellisima fatta a schaglie con uno fioro in triangolo; a che proposito fusse fatto tal aedificio non ho potuto comprender.

Στη συνέχεια, όχι πολύ μακριά από την περιοχή που τώρα κατοικείται, προς την ανατολή στο κάστρο υπάρχει ένα κτίριο πολύ ωραίο από εξαίσιο μάρμαρο, η πρόσόψη του οποίου είναι ακριβώς τετράγωνη περίπου δύο πόδια σε μήκος και μεγάλο στην όψη, άνωθεν του οποίου είναι 6 κιονίσκοι και μεταξύ τους υπάρχουν μαρμάρινες πλάκες, που στο βάθος σχηματίζουν ένα φεγγίτη. Και πάνω από τις κολώνες υπάρχει ένα θαυμάσιο γείσο, όπου είναι χαραγμένη προς το μέρος της ανατολής η επιγραφή: levante αποκράτης λισιθείδου κικυνεύς εχορήγει <C.I.A. II 1242>. Ο τόπος του….
Ο θόλος είναι εξαίσιος, διακοσμημένος με φολίδες και με ένα ανθέμιο σε τριγωνικό σχήμα. Ποιός ήταν ο λόγος που οδήγησε στην ανοικοδόμηση ενός τέτοιου κτιρίου, δεν μπόρεσα να ανακαλύψω1.

1. Πρόκειται, πιθανώς, για το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη. Βλ. Setton, ό.π.[επιστροφή]ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ