ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Athènes…a été le séjour des philosophes grecs…c’était le foyer de la philosophie des Grecs et le lieu où se conservaient leurs sciences et leurs doctrines philosophiques.

Η Αθήνα ήταν ο οίκος των ελλήνων φιλοσόφων….ήταν το λίκνο της φιλοσοφίας των Ελλήνων και ο τόπος όπου διασώζονταν οι επιστήμες και οι φιλοσοφικές τους απόψεις.

Géographie d’ Aboulféda, μετάφραση Joseph T. Reinaud, vol. II, pt. I (Paris, 1848), σ. 313ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ