ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

(1380)
Έμμεση πληροφορία: συνάγεται πως οι Καταλανοί στην Αθήνα ήταν ολιγάριθμοι για να υπερασπιστούν το δουκάτο σε τυχόν εχθρική επίθεση.

que aço seria mal estament dels dits ducats per co com hi ha poca gent nostrada, e si aquells pochs qui y son lexaven les possessions alasgleia noy hauria qui defenes los Ducats…

Τα καταλανικά δουκάτα θα περιέλθουν σε πολύ δύσκολη θέση, αν οι λίγοι Καταλανοί, που βρίσκονται σε αυτά, αφήσουν τις περιουσίες τους στην Εκκλησία, καθώς τότε δε θα υπάρχουν αρκετοί άντρες για να υπερασπιστούν τα δουκάτα από τους εχθρούς του Στέμματος.

Antoni Rubió y Lluch, Los Navarros en Grecia, y el Ducado catalán de Atenas en la Época de su Invasión, Barcelona 1886, doc. ΧΧΧΙΙ, σ. 248, doc. no. CCCXCI, σ. 477.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ