ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γενική περιγραφή της πόλης των Αθηνών

On April 7th, he says, “I came to Athens, the celebrated city of Attica, where I saw, first of all, huge walls everywhere in a state of collapse owing to their age. Both inside the city and out in the fields there were marble buildings beyond all belief – houses, sacred shrines – as well as various works of art remarkable for their marvellous execution and enormous columns, but all in heaps of shattered ruins everywhere.

Την 7η Απριλίου (1436) ήλθα στην Αθήνα, την ξακουστή πόλη της Αττικής, όπου είδα, πρώτα-πρώτα, τεράστια τείχη παντού σε κατάσταση κατάρρευσης λόγω της παλαιότητας τους. Και εντός και εκτός της πόλης, στους αγρούς υπήρχαν μαρμάρινα κτίσματα, πέρα από κάθε φαντασία -οικίες, ιεροί ναοί- καθώς και διάφορα έργα τέχνης άξια παρατήρησης για την εκπληκτική τους κατασκευή και τους πελώριους κίονες, αλλά όλα σε σωρούς γκρεμισμένων ερειπίων παντού.1

Μετάφραση αποσπασμάτων από το έργο του Κυριάκου Αγκωνίτη
( Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του Edward W. Bodnar, S.J., “Athens in April 1436”, Archaeology, Vol. 23, No 2 (April 1970) σ. (96-105 και Vol. 23, No 3 (June 1970) σ. 188-199)

1Ο Ciriaco dei Pizzicolli ή Κυριάκος ο Αγκωνίτης (c. 1391-1452) ήταν Ιταλός περιηγητής του 15ου αιώνα μ. Χ., ο οποίος επισκέφθηκε τρεις ή τέσσερις φορές την Ελλάδα μεταξύ των ετών 1435-1448. Ήλθε στην Αθήνα δύο φορές ,μία τον Απρίλιο του 1436 και δεύτερη φορά το 1444. Στις αρχές Απριλίου του 1436 ο Κυριάκος ο Αγκωνίτης έφτασε στην πόλη των Αθηνών πιθανόν από το Βορρά, ίσως μέσω της κύριας οδού πρόσβασης, που ήταν η κοιλάδα μεταξύ των βουνών της Πάρνηθας και της Πεντέλης. Βλ. Setton, Domination, σ. 232 και Edward W. Bodnar S.J., “Athens in April 1436”, Archaelogy, Vol. 23, No 2 (April 1970), σ. 97.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ