ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Ο ναός του Ολυμπίου Διός

…the home of the emperor Hadrian, with enormous marble columns, most of which have fallen down. However, there are still standing twenty-one columns, with their architraves intact and forming straight lines
. …their (i.e., the columns’) diameter is seven feet; their capitals, fourteen feet in diameter; and their height is sixty feet.

H Πύλη του Αδριανού

…on an elegant marble arch of the divine Prince Hadrian near this palace

Ο οίκος του αυτοκράτορα Αδριανού, με τεράστιους μαρμάρινους κίονες, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν καταρρεύσει. Ωστόσο, στέκονται ακόμα 21 κίονες, με ακέραια τα κιονόκρανα και στοιχισμένοι σε ευθείες1.
Η διάμετρος τους είναι επτά πόδια. Τα κιονόκρανα τους έχουν διάμετρο δεκατέσσερα πόδια. Και το ύψος τους είναι εξήντα πόδια2.

…σε μια κομψή μαρμάρινη αψίδα του Υψηλότατου αυτοκράτορα Αδριανού κοντά σε αυτό το παλάτι3.

1. Από τις 21 κολώνες που αναφέρει ο Αγκωνίτης, μόνο 15 σώζονται σήμερα. Βλ. Bodnar, ό. π.[επιστροφή]

2. Οι σωστές μετρήσεις είναι 6 πόδια και 3½ ίντσες• 10 πόδια• 55 πόδια και 5 ίντσες. Βλ. Bodnar, ό. π.[επιστροφή]

3. Έτσι περιέγραψε ο Αγκωνίτης την Πύλη του Αδριανού, καθώς αντέγραφε δύο επιγραφές που βρίσκονταν χαραγμένες πάνω της, κοντά στο παλάτι του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, το οποίο ταυτιζόταν με το ναό του Ολυμπίου Διός. Βλ. Bodnar, ό. π., σ. 195[επιστροφή]ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ