ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το φανάρι του Δημοσθένη

A decorative marble chair belonging to a portico (ad ornatissimas scenarum marmoreas cathedras).

…..μία διακοσμητική μαρμάρινη έδρα που αποτελεί μέρος ενός προστώου1

1. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούσε σε αυτή την περιγραφή ο Αγκωνίτης. Γνωρίζουμε ότι αργότερα το μνημείο ενσωματώθηκε στην άκρη ενός μοναστηριού, που προεκτεινόταν σε έναν κήπο. Από το σκίτσο, ενός άλλου περιηγητή, του Dodwell, μαθαίνουμε ότι το μέρος αυτό του μοναστηριού ήταν ανοικτό, αποκαλύπτοντας, έτσι, το εσωτερικό του κοίλωμα, που χρησίμευε ως χώρος υποδοχής ή και μελέτης των μοναχών, κατά το σχέδιο του περιηγητή. Ο Αγκωνίτης, αντέγραψε σωστά την επιγραφή που βρισκόταν σε αυτό το μνημείο, η οποία υπενθύμιζε τη νίκη του Λυσικράτη σε έναν ποιητικό αγώνα. Βλ. Edward W. Bodnar S.J., “Athens in April 1436”, Archaelogy, Vol. 23, No 3 (June 1970), σ. 194-195.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ