ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το μνημείο του Θρασύλλου

On the slope of the citadel, near the statue of a Gorgon… an ornate marble façade (scenam) by a cleavage in the rock and a marvelously contrived cave.

Στην πλαγιά της Ακρόπολης, κοντά στο άγαλμα της Γοργώς, ήταν μια περίτεχνη μαρμάρινη πρόσοψη σε ένα ρήγμα στο βράχο, σε μια υπέροχα διαμορφωμένη σπηλιά1

1. Εκεί ο Κυριάκος παρατήρησε και έκανε το σχέδιο του ακέφαλου και δίχως όπλα αγάλματος του Διονύσου, το οποίο εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο. Αντέγραψε, επίσης, τρεις επιγραφές, οι οποίες υπενθύμιζαν νίκες σε μουσικούς διαγωνισμούς και βρίσκονταν χαραγμένες σε βάσεις που πρώτα στήριζαν τρίποδες. Τον 3ο αιώνα μ. Χ. ο τρίποδας στο χαμηλότερο διάζωμα, που αποτελούσε μνημείο της νίκης του Θρασύλλου, αντικαταστάθηκε από το άγαλμα του Διονύσου. Στα ψηλότερα διαζώματα και στις δύο άκρες οι τρίποδες απαθανάτιζαν τις νίκες του γιου του Θρασύλλου, του Θρασυκλή. Οι επιγραφές σώζονταν ακέραιες την εποχή του Κυριάκου. Στις μέρες μας μόνο μία διασώζεται ολόκληρη και οι άλλες δύο αποσπασματικά. Βλ. Bodnar, ό. π., σ. 196.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ