ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

…lo dit castell sia la pus richa joya qui al mont sia e tal que entre tots los reys de cristians envides lo porien fer semblant...

…το εν λόγω κάστρο (η Ακρόπολη) είναι το πολυτιμότερο κόσμημα στον κόσμο και τέτοιο, που όμοιο του δεν μπορεί να βρεθεί σε κανένα άλλο βασίλειο της Χριστιανοσύνης…

Antoni Rubió y Lluch, Los Catalanes en Grecia: Últimos años de su Dominación : Cuadros históricos, Madrid 1927, σ. 133.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ