ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Το μνημείο του Φιλοπάππου (114-116 μ.Χ.) ιδρυμένο στην κορυφή του λόφου των Μουσών.
Ι. Τραυλού, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, 2η έκδοση, Αθήνα 1993, σελ. 123

Αναπαράσταση της κάτοψης του μνημείου του Φιλοπάππου από τον Ι. Τραυλό.
Ι. Τραυλού, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, 2η έκδοση, Αθήνα 1993, σελ. 123ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ