ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Σωτείρα Λυκοδήμου-Ρωσική Εκκλησία. Βρίσκεται στη σημερινή οδό Φιλελλήνων. Ναός επιβλητικός οκταγωνικού τύπου ανάγεται στο πρώτο μισό του 11ου αι. (μεταξύ 1015 και 1031). Τοιχοδομία επιμελημένη με ισοδομικό πλινθοπερίκλειστο σύστημα, οδοντωτές ταινίες και ζώνες με κεραμοπλαστικά ψευδοκουφικά κοσμήματα. Ο ναός είχε πληγεί από τον σεισμό του 1701. Από το 1847 λειτουργεί ως ναός της ρωσικής παροικίας αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Το εσωτερικό έχει ανανεωθεί μετά το 1855: το μαρμάρινο χαμηλό βυζαντινό τέμπλο αντικαταστάθηκε από άλλο ρωσικού τύπου ψηλό τέμπλο και οι τοίχοι διακοσμήθηκαν με τοιχογραφίες του Λουδοβίκου Θείρσιου που κάλυψαν τα λείψανα των βυζαντινών τοιχογραφιών γνωστών από τα σχέδια του Paul Durand (μέσα του 19ου αι.). Απέναντι από την είσοδο του ναού οικοδομήθηκε τότε και το κομψό κωδωνοστάσιο που ακολουθεί στη δόμηση και στη διακόσμηση το ύφος του ναού.

Σωτείρα Λυκοδήμου-Ρωσική Εκκλησία. Ο τρούλλος του ναού είναι ευρύς, χαμηλός, δωδεκάπλευρος με τοξωτά παράθυρα.

Σωτείρα Λυκοδήμου-Ρωσική Εκκλησία. Άποψη της νότιας πλευράς του ναού και του κωδωνοστασίου.

Σωτείρα Λυκοδήμου-Ρωσική Εκκλησία. Ο πύργος του κωδωνοστασίου υψώνεται σε τέσσερεις ορόφους με τρίλοβα και δίλοβα ανοίγματα.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ