ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς. Τετρακιόνιος ναός σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου με τρούλλο, ανεγέρθηκε από τη βυζαντινή οικογένεια Ραγκαβά το πρώτο μισό του 11ου αι. Βρίσκεται στη σημερινή οδό Στράβωνος. Τον 19ο αι. προστέθηκε η δυτική επέκταση του ναού που αλλοίωσε σημαντικά τη μορφή του μνημείου.

Βόρεια πλευρά του ναού του Αγίου Νικολάου του Ραγκαβά του 1ου μισού του 11ου αι. Φωτογραφία Μ. Μπαμπούση Βυζαντινή Αθήνα, 2004, σελ. 111ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ