ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

H προσωπογραφία του μητροπολίτη της Αθήνας Μιχαήλ Χωνιάτη (1182-1204). Ναός Αγίου Πέτρου στα Καλύβια Κουβαρά Αττικής (1235).

Μολυβδόβουλλο του Μιχαήλ Χωνιάτη, Μητροπολίτη Αθηνών (1182-1204).
Εμπροσθότυπος• εικονίζεται η Θεοτόκος με τον μικρό. Επιγραφή• ΜΗ(Τ)ΗΡ Θ(ΕΟ)Υ Η ΑΘΗΝΙΟ(ΤΙΣΣΑ) Μεταγραφή• (Μήτηρ Θεού η Αθηνιώτισσα)
Οπισθότυπος• Σταυρός και επιγραφή• ΜΗΤΗΡ Θ(ΕΟ)Υ RΟΗΘΕΙ ΜΟΙ Τω Cω ΔΟΥΛω ΜΙΧΑΗΛ Τω ΜΗ(Τ)ΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΘΗΝωΝ (Μεταγραφή• Μήτηρ Θεού βοήθει μοι τω σω δούλω Μιχαήλ τω Μητροπολίτη Αθηνών)G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire Byzantin, Παρίσι 1884, σελ. 173-174ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ