ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Τα Προπύλαια και ο τετράπλευρος Φραγκικός πύργος (ανατολικά του ναού της Απτέρου Νίκης) που κατεδαφίστηκε με δαπάνες του Ερρίκου Σλήμαν το 1875.
Ι. Τραυλού, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, 2η έκδοση, Αθήνα 1993, σελ. 167

Άποψη του Φραγκικού πύργου από το εσωτερικό της Ακρόπολης. Ι. Τραυλού, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, 2η έκδοση, Αθήνα 1993, σελ. 167

Άποψη της Ακρόπολης, όπου διακρίνεται ο Φραγκικός πύργος και του αθηναϊκού τοπίου από το μνημείο του Φιλοπάππου. Σχεδιαστής ο Wolfensberger και χάρακτης ο Brandard.
Βενετία, Biblioteca del Civico Museo Correr, M 38142

Η Αθήνα με την Ακρόπολη, το Θησείο, την αρχαία και τη ρωμαϊκή αγορά με σκηνή από την καθημερινή ζωή. Στην Ακρόπολη διακρίνεται ο Φραγκικός πύργος. Christopher Wordsworth, Athens and Attica: journal of a residence there, London 1837.
Στάικος – Βιγγοπούλου, Η Ανάδυση..., σελ. 42, αρ. 37

Άποψη της Αθήνας, όπως την είδε να ξετυλίγεται κάτω από την Ακρόπολη ο Simone Pomardi που ταξίδεψε με τον διάσημο Dodwell και σχεδίασε 1000 περίπου έργα στις αρχές του 19ου αιώνα. Διακρίνονται τα τείχη της πόλης και η Ακρόπολη με τον Φραγκικό πύργο.
Από το δίτομο έργο του Viaggio nella Grecia, Roma 1820.Στάικος – Βιγγοπούλου, Η Ανάδυση..., σελ. 21, αρ. 19

Τα Προπύλαια της Ακρόπολης με τον Φραγκικό Πύργο πίσω από τον ναό της Απτέρου Νίκης. Υδατογραφία του Theodore du Moncel, 1845. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αικατερίνη Κουμαριανού, Αθήνα· η πόλη – οι άνθρωποι, Αθήνα, εκδόσεις ποταμός, 2005, σελ. 226ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ