ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Μαρτύριο Αγ. Λεωνίδη. Ο χώρος του Μαρτυρίου. Υπόγειος δομημένος χώρος στη θέση όπου μαρτύρησε και θάφτηκε ο άγιος Λεωνίδης.

Μαρτύριο Αγ. Λεωνίδη. Κοντινή λήψη.

Βασιλική Αγ. Λεωνίδη Ιλισού. Σημερινή κατάσταση. Η βασιλική είχε ανεγερθεί στον χώρο του Μαρτυρίου του αγίου στο β΄μισό του 5ου αι. μ.Χ.

Σχεδιαστική απόδοση μέρους από το ψηφιδωτό δάπεδο της Βασιλικής του Ιλισού (5ος αι.)
Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου, σελ. 94

Τμήματα από το ψηφιδωτό δάπεδο της Βασιλικής του Ιλισού (5ος αι.). Φυτική διακόσμηση με βλαστούς αμπέλου.
Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου, εικ. 74


Τμήμα από το ψηφιδωτό δάπεδο της Βασιλικής του Ιλισού (5ος αι.). Πελαργός ραμφίζει φίδι.
Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου, εικ. 76

Τμήματα από το ψηφιδωτό δάπεδο της Βασιλικής του Ιλισού (50ς αι.).
Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου, εικ. 79, 80ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ