ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Μονή Αστερίου-Υμηττός. Είσοδος του περιβόλου της Μονής. Η Μονή, αφιερωμένη στους Ταξιάρχες, ιδρύθηκε τον 10 αι. στα ερείπια αρχαίου κτίσματος που εικάζεται ότι ήταν το λεγόμενο διδασκαλείο του Διοδώρου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Υμηττού και σε απόσταση τριών περίπου χιλιομέτρων ΒΑ της Μονής Καισαριανής. Η ονομασία της Μονής αποδίδεται σε κάποιον μοναχό Αστέριο ή στον όσιο Λουκά τον Στειριώτη (Αστεριώτη), που λέγεται ότι ίσως είχε μονάσει στον χώρο εκείνο κατά το 920. Κατα τους 17ο και 18ο αι. διέθετε σημαντική βιβλιοθήκη.

Μονή Αστερίου-Υμηττός. Μερική άποψη της αυλής της Μονής από την είσοδο.

Μονή Αστερίου-Υμηττός. Η τοιχοδομία είναι απλή αργολιθοδομή. Η είσοδος του ναού έχει μαρμάρινες παραστάδες και υπέρθυρο και στο άνω τμήμα της πρόσοψης υπάρχει μικρή αψιδωτή κόγχη με εξέχον γείσο.

Μονή Αστερίου-Υμηττός. Το υπέρθυρο κοσμείται με γλυπτούς σταυρούς μέσα σε κύκλο και ρόδακες. Στην κόγχη πάνω από την είσοδο σώζονται λείψανα από τοιχογραφία των επώνυμων του ναού Ταξιαρχών.

Μονή Αστερίου-Υμηττός. Άποψη του καθολικού της Μονής από ΒΑ. Το καθολικό της Μονής των Ταξιαρχών ανήκει στον τύπο του τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου με τρούλλο. Στην ανατολική πλευρά υπάρχει η κεντρική τρίπλευρη κόγχη του Ιερού, ενώ δεξιά και αριστερά εξέχουν οι πολύ μικρότερες κόγχες της Πρόθεσης και του Διακονικού. Ο οκτάπλευρος τρούλλος έχει επιμελημένη δόμηση με τετραγωνισμένες πέτρες που εναλλάσσονται με ζώνες από κεραμικούς πλίνθους. Οι πλευρές του τρούλλου με τα μονόλοβα στενά τοξωτά παράθυρα έχουν τοξωτή απόληξη με κεραμοπλαστική διακόσμηση από ζώνες πλίνθων και οδοντωτές ταινίες. Οι ακμές των πλευρών ενισχύονται με λεπτούς λίθινους κιονίσκους. Επίσης λίθινο είναι και το φρύδι του τόξου της στέγης, ενώ κατα την σύναψη των τόξων υπάρχουν προεξέχουσες λίθινες υδρορρόες. Στο εσωτερικό του ναού σώζονται αξιόλογες τοιχογραφίες του 17ου αι.

Μονή Αστερίου-Υμηττός. Άποψη του ναού απο ΝΑ.

Μονή Αστερίου-Υμηττός. Μερική άποψη του εσωτερικού χώρου της Μονής.

Μονή Αστερίου-Υμηττός. Το επίπεδο κωδωνοστάσιο της Μονής προσκολλημένο στο ΒΔ άκρο του βόρειου τοίχου του ναού.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ