ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Ομορφοκκλησιά – Γαλάτσι. Μικρός ναός σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου με οκτάπλευρο τρούλλο αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο οικοδομήθηκε στα τέλη του 12ου αι. Τοιχοδομία ισοδομική με τυπικό πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες του 13ου αι. Προσκτίσματα μεταγενέστερα στη δυτική πλευρά και παρεκκλήσι στη νότια.

Ομορφοκκλησιά – Γαλάτσι. Άποψη του ναού από τα ΒΔ

Ομορφοκκλησιά – Γαλάτσι. Δυτική πλευρά του ναού με τα προσκτίσματα του νάρθηκα του 15ου/16ου αι.

Ομορφοκκλησιά – Γαλάτσι. Η ανατολική όψη του ναού. Κόγχη με το δίλοβο τοξωτό παράθυρο και τοξωτή επίστεψη. Δυτικό παρεκκλήσι του 13ου ή 14ου αι.

Ομορφοκκλησιά – Γαλάτσι. Ο τρούλλος του ναού από τα δυτικά.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ