ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

αδριάνειο υδραγωγείο

Ερείπια του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Υδατογραφία του William Haygaarth, 1810, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αικατερίνη Κουμαριανού, Αθήνα· η πόλη – οι άνθρωποι, Αθήνα, εκδόσεις ποταμός, 2005, σελ. 160

Ερείπια της πρόσοψης της δεξαμενής του αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας σε σχέδιο του Le Roy (1755) Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, σελ. 1119ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ