ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Νοτιοδυτική άποψη της Καπνικαρέας Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, σελ. 153

Καπνικαρέα, ανατολική όψη. Λιθογραφία επιχρωματισμένη του Théodore du Moncel του 1843. Μουσείο της πόλεως των Αθηνών Βυζαντινή Αθήνα, 2004, σελ. 107

Δυτική Απόψη της Καπνικαρέας. (Μουσείο Μπενάκη, Φωτογραφικό Αρχείο Λασκαρίνας Μπούρα) Βυζαντινή Αθήνα, 2004, σελ. 106ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ