ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Ανασκαφή βυζαντινών κατοικιών στην περιοχή ανατολικά του Αγοραίου Κολωνού (λόφου Θησείου). Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, σελ. 157

Κατόψεις δύο οικιών του 5ου αι. μ. Χ. (Α) και του 12ου αι. μ.Χ. (Β) στην Αγορά Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, σελ. 159ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ