ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Αναπαραστάσεις των κατόψεων του ναού της Μεγάλης Παναγιάς στη Ρωμαϊκή Αγορά. Α. Τετράκογχος ναός (αρχές 5ου αι.). Β. Τρίκλιτη βασιλική (αρχές 6ου αι.).Ι. Τραυλού, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, 2η έκδοση, Αθήνα 1993, σελ. 141

Η εσωτερική κιονοστοιχία από την τρίκλιτη βασιλική της Μεγάλης Παναγιάς στη Ρωμαϊκή Αγορά. Αρχικά τετράκογχο κτήριο των αρχών του 5ου μ.Χ. αιώνα διασκευάστηκε σε τρίκλιτη βασιλική στις αρχές του 6ου μ.Χ. αιώνα.

Μερική άποψη από βορρά των ερειπίων του ναού της Μεγάλης Παναγιάς.

Μερική άποψη από ΒΑ των ερειπίων του ναού της Μεγάλης Παναγιάς.

Γενική άποψη από νότο των ερειπίων του ναού της Μεγάλης Παναγιάς. Διακρίνονται τα θεμέλια του τετρακόγχου κτίσματος. Στο βάθος ο τείχος της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.

Χαραγμένος σταυρός σε μαρμάρινο δόμο του ναού της Μεγάλης Παναγιάς.

Άποψη των ερειπίων του ναού της Μεγάλης Παναγιάς από δυτικά.

Μεγάλη Παναγιά. Άποψη της κιονοστοιχίας της βασιλικής από την πυλίδα του βόρειου τοίχου.

Μεγάλη Παναγιά. Άποψη των ερειπίων της βασιλικής από βορρά.

Μεγάλη Παναγιά. Άποψη των ερειπίων της βασιλικής από νότο.

Μεγάλη Παναγιά. Άποψη των ερειπίων της βασιλικής από ΝΑ.

Μεγάλη Παναγιά. Τμήμα του μωσαϊκού διακόσμου του δαπέδου.

Μεγάλη Παναγιά. Τμήμα από το μωσαϊκό δάπεδο της βασιλικής με φολιδωτό σχέδιο.

Μεγάλη Παναγιά. Τμήμα από το μωσαϊκό δάπεδο της βασιλικής.

Μεγάλη Παναγιά. Τμήμα από τον μωσαϊκό διάκοσμο του δαπέδου της βασιλικής.

Μεγάλη Παναγιά. Τμήμα του μωσαϊκού διακόσμου του δαπέδου της βασιλικής.

Μεγάλη Παναγιά. Τμήμα του μωσαϊκού διακόσμου του δαπέδου της βασιλικής.

Μεγάλη Παναγιά. Τμήμα του μωσαϊκού δαπέδου της βασιλικής• το φολιδωτό σχέδιο περιβάλλεται από ζώνη όπου απεικονίζεται σχηματοποιημένη κληματίδα με καρδιόσχημα φύλλα.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ