ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Ρωμαϊκή Αγορά. Κιονοστοιχία ανατολικής στοάς και ανατολικό πρόπυλο της Αγοράς. Διακρίνεται το Ωρολόγιο του Κυρρήστου (Πύργος των Ανέμων) και οι αψίδες του λεγόμενου Αγορανομείου.

Άποψη των ερειπίων του ανατολικού προπύλου. Διακρίνεται το Ωρολόγιο του Κυρρήστου, οι αψίδες του “Αγορανομείου” και αριστερά η είσοδος του μουσουλμανικού ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) του 1721.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ