ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Ναός Αγίου Ιωάννη Μαγκούτη (9ος αι.) από σχέδιο του Paul Durand. Τρίκλιτη ξυλόστεγη μικρή βασιλική στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης. Ο ναός δεν σώζεται σήμερα (κατεδαφίστηκε στα μέσα του 19ου αι.).
Τ. Καλαντζόπουλου, Μεσαιωνικοί ναοί της Αθήνας από σωζόμενα σχέδια του Paul Durand, Αθήνα 2002

   
Ναός Αγίου Ιωάννη Μαγκούτη (δεν σώζεται). Δύο μαρμάρινα ενεπίγραφα θωράκια τέμπλου με ανάγλυφη διακόσμηση. Η έμμετρη επιγραφή στο πλαίσιο των δύο θωρακίων αναφέρεται στην ανακαίνιση του τέμπλου του ναού από την αθηναϊκή οικογένεια Σποργίτη (11ος / 12ος αι.).
Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου, εικ. 43, α-βΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ