ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Ναός Αγίων Ασωμάτων Θησείου. Περιοχή Θησείου. Μέσα 12ου αι. Πρόσοψη. Ναός τύπου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλλο.

Ναός Αγίων Ασωμάτων Θησείου. Πρόσοψη του ναού

Ναός Αγίων Ασωμάτων Θησείου. Ανατολική πλευρά

Ναός Αγίων Ασωμάτων Θησείου. Τρούλλος (λεπτομέρεια)ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ