ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Άγιοι Θεόδωροι Κλαυθμώνος. Πλατεία Κλαυθμώνος. Μέσα 11ου αι. Πρόσοψη. Ο ναός τύπου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλλο ιδρύθηκε από τον βυζαντινό αξιωματούχο σπανθαροκανδιδάτο Νικόλαο Καλόμαλο.

Άγιοι Θεόδωροι Κλαυθμώνος

Άγιοι Θεόδωροι Κλαυθμώνος. Χαρακτηριστική πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία, οδοντωτή διακοσμητική ταινία και ταινία από πλακίδια με κεραμοπλαστικό διάκοσμο.

Άγιοι ΘεόδωροιΚλαυθμώνος. Πρόσοψη (λεπτομέρεια). Κτητορική επιγραφή και τμήμα της ταινίας με κεραμοπλαστικό διάκοσμο.

Άγιοι Θεόδωροι Κλαυθμώνος. Μερική άποψη ανατολικής πλευράς.

Άγιοι Θεόδωροι Κλαυθμώνος. Άποψη ανατολικής πλευράς του ναού.

Άγιοι Θεόδωροι Κλαυθμώνος. Το κωδωνοστάσιο. Ανεγέρθηκε σε μεταγενέστερη εποχή και έχει ενσωματωμένα μαρμάρινα τμήματα από το αρχικό τέμπλο του ναού.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ