ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Quanto discessimus de Fermia et de carnisprivio per nos facto in litore maris. – Cogitantes semper ad patriam nostrum redire, ordinavimus accedere ad civitatem Acthenarum, quam noviter Venitiales receperant sub eorum dominio, post mortem domini Raynerii de Florentia, qui ipsam cum toto ducata suo tenuit,.......... et sic invenimus unam barchulinam de dicta terra Fermie pro ducatis decem, ut portare nos ad dictam terram Acthenarum distantem a Fermia per milearia LXXX.

………………………………….et, die mercurii XXIIII die dicti mensis februarii de mane, applicuimus ad dictam civitatem Acthenarum.

Με τη σκέψη πάντα να επιστρέψουμε στην πατρίδα, διατάξαμε να κατεβούμε στην πόλη των Αθηνών, την οποία εκ νέου οι Βενετοί κατέλαβαν και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους, μετά το θάνατο του άρχοντα Raynieri της Φλωρεντίας, που την είχε πριν υπό την κυριαρχία του,….., κι έτσι επιβιβαστήκαμε σε ένα πλοιάριο από την περιοχή της Fermia με αντίτιμο δέκα δουκάτα για να μας μεταφέρει στη γη των Αθηνών, η οποία απέχει από τη Fermia περίπου 80 μιλιάρια.
………………………….και στις 24 του μηνός Φεβρουαρίου, φθάσαμε στην πολιτεία των Αθηνών.

Όλα τα αποσπάσματα από το:
Léon Legrand, “Relation du pèlerinage à Jérusalem de Nicolas de Martoni notaire italien”, Revue de l Orient latin, III (Paris, 1895), σ. 647-653, 656.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ