ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Quando applicuimus ad Acthenas. – Die sabbati palmarum circa nonam applicuimus ad civitatem Acthenarum, sperantes ibi invenire dominum Ludovicum de Prata, ipsius civitatis archiepiscopum. Eum non invenimus, quia erat in civitate Coranti cum duce Cifalonie: invenimus quemdam episcopum suum vicarium et certos suos familiares quos miserat ad accipiendum poxessionem et gubernandum bona ecclesie sue, cum quibus stetimus predicto die et nocte sequenti ex defectu quia in Acthenis non reperiuntur hostulanie ad hospitandum.

Όταν φθάσαμε στην Αθήνα.- Την ημέρα του Σαββάτου, θα ήταν μάλλον εννιά, φθάσαμε στην Αθήνα, με την ελπίδα ότι θα βρούμε τον άρχοντα Λουδοβίκο της Πράτα, αρχιεπίσκοπο της πόλης. Εντούτοις, δεν τον βρήκαμε γιατί βρισκόταν στην Κόρινθο με τον δούκα της Κεφαλονιάς. Βρήκαμε τότε τον αντικαταστάτη του αρχιεπισκόπου και κάποιους οικείους του, τους οποίους είχε εμπιστευτεί να προσέχουν την περιουσία του και να διοικούν με σύνεση την εκκλησία του. Εκείνοι μας φιλοξένησαν τη μέρα, που προαναφέρθηκε και την επόμενη νύχτα, καθώς στην Αθήνα δεν υπήρχαν ξενώνες και καταλύματα φιλοξενίας.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ