ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Μαθαίνοντας ότι αυτοί που βρίσκονταν μέσα στην πόλη ήταν πάρα πολύ πιεσμένοι [από την πείνα], είχαν σφάξει όλα τα κοπάδια, είχαν βράσει δέρματα και δορές και είχαν γλύψει ό,τι μπορούσαν να λάβουν από αυτά, και ότι μερικοί είχαν μαγειρέψει ακόμα και νεκρούς, [ο Σύλλας] διέταξε τον στρατό του να περιβάλει την πόλη με τάφρο, για να μην γλιτώσει κάποιος, διαφεύγοντας την προσοχή. Όταν εκτελέστηκε και αυτό, έφερε τις σκάλες κοντά και διέρρηξε το τείχος. Καθώς οι εξουθενωμένοι άνδρες τράπηκαν αμέσως σε φυγή, εισόρμησε στην πόλη και αμέσως έγινε στην Αθήνα μεγάλη και ανηλεής σφαγή· γιατί ούτε [οι κάτοικοι] μπορούσαν να ξεφύγουν εξαιτίας της έλλειψης τροφής, ούτε έδειξαν οίκτο στα παιδιά ή στις γυναίκες, αφού ο Σύλλας διέταξε [τους στρατιώτες του] να σκοτώσουν οποιονδήποτε βρουν στο δρόμο τους, εξοργισμένος επειδή [οι Αθηναίοι] αιφνίδια και άνευ λόγου προσχώρησαν στους βαρβάρους και απέναντί του επέδειξαν τόσο σφοδρή εχθρότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι οι περισσότεροι [Αθηναίοι], όταν άκουσαν τη διαταγή, έριξαν τους εαυτούς τους ως θύματα στους σφαγείς τους. Λίγοι έτρεξαν παραπαίοντας στην Ακρόπολη, και ο Αριστίων έφυγε μαζί τους, αφού πρώτα πυρπόλησε το Ωδείο, για να μην βρει ο Σύλλας αμέσως πρόχειρη ξυλεία και παρενοχλήσει την Ακρόπολη. Ο Σύλλας απαγόρευσε να πυρπολήσουν την πόλη, αλλά την παραχώρησε στο στρατό του για να τη λαφυραγωγήσει. Σε πολλά σπίτια βρέθηκαν ανθρώπινες σάρκες έτοιμες για φάγωμα. Την επόμενη ημέρα, ο Σύλλας πούλησε τους δούλους, ενώ τους ελεύθερους, όσους δεν πρόφθασαν να σκοτώσουν επειδή έπεσε η νύχτα – οι οποίοι ήταν πάρα πολύ λίγοι – διαβεβαίωσε ότι θα τους παραχωρούσε την ελευθερία τους, αλλά τους αφαίρεσε το δικαίωμα του ψηφίζειν και εκλέγειν, επειδή τον είχαν πολεμήσει, και αυτά τα επέκτεινε και στους απογόνους τους.

Σχόλιο
Κατά τον Α΄ Μιθριδατικό πόλεμο (88 - 84 π.Χ.), η Αθήνα είχε ταχθεί με το μέρος του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ΄ του Ευπάτορος (120 - 63 π.Χ.) εναντίον των Ρωμαίων. Γι’ αυτόν το λόγο, το 86 π.Χ., ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας (περ. 138 - 78 π.Χ.) την πολιόρκησε και τη λεηλάτησε για να την τιμωρήσει για την απιστία της. Μολονότι η πόλη στη συνέχεια άρχισε να ανασυγκροτείται – και τον 2ο μ.Χ. αιώνα μάλιστα σημείωσε νέα άνθηση χάρη στον Ηρώδη τον Αττικό και στον αυτοκράτορα Αδριανό –, η καταστροφή που προξένησαν τα στρατεύματα του Σύλλα ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε ποτέ ξανά η πόλη δεν ανέκτησε την αρχαία της ισχύ και δόξα. Το παρόν χωρίο εξιστορεί τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την άλωση της πόλης από τον Σύλλα.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ