ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Με αυτό το τείχος [= της Μουνυχίας και του Πειραιά] ενώνονταν τα σκέλη του τείχους που εκτείνονταν προς τα κάτω από το άστυ· αυτά ήταν τα Μακρά Τείχη, μήκους σαράντα σταδίων, που συνέδεαν το άστυ με τον Πειραιά. Οι πολλοί πόλεμοι, όμως, κατέστρεψαν το τείχος και το φρούριο της Μουνυχίας, ενώ μείωσαν τον Πειραιά σε μικρό οικισμό, γύρω από τα λιμάνια και το ιερό του Σωτήρος Διός. Οι μικρές στοές του ιερού έχουν έργα διάσημων καλλιτεχνών, ενώ έξω στο ύπαιθρο υπάρχουν ανδριάντες.
Τα Μακρά Τείχη έχουν, επίσης, γκρεμιστεί, έχοντας καταστραφεί πρώτα από τους Λακεδαιμόνιους, και ύστερα από τους Ρωμαίους, όταν ο Σύλλας κυρίευσε με πολιορκία τον Πειραιά και το άστυ.

Σχόλιο
Ο Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας κατέστρεψε τα Μακρά Τείχη και τον περίβολο του Πειραιά, που δεν επανακτίστηκαν ποτέ. Όπως αναφέρει και ο Στράβων (64/63 π.Χ. - περ. 23 μ.Χ.) στην περιγραφή του Πειραιά, λίγες δεκαετίες μετά την καταστροφή που προξένησε ο Σύλλας (86 π.Χ.), η άλλοτε φημισμένη και ευημερούσα ναυτική πόλη είχε παρακμάσει σε μικρό οικισμό (Ι. Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των αρχών του 19ου αιώνος, Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2005, σελ. 93).ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ