ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Από την Ακρόπολη συγκεντρώθηκε χρυσός περίπου σαράντα λίτρες και άργυρος περίπου εξακόσιες.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ