ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Όταν οι Σκύθες [Έρουλοι], που ξεσηκώθηκαν από τους τόπους τους και κοντά σε αυτούς οι Μαρκομάννοι, λεηλάτησαν σε μία επιδρομή τις γειτονικές περιοχές της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας … όλη η Ελλάδα δοκιμάστηκε από τις αναταραχές. Οι Αθηναίοι επισκεύασαν το τείχος τους, που ποτέ δεν είχαν θεωρήσει άξιο φροντίδας από τότε που ο Σύλλας το κατέστρεψε …

Σχόλιο
Η απειλή των επιδρομών των Ερούλων και των Γότθων επέβαλε στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Ουαλεριανό (253 - 260 μ.Χ.) να μεριμνήσει για την οχύρωση της Αθήνας – μεταξύ πολλών άλλων πόλεων – τα τείχη της οποίας δεν είχαν υποστεί ξανά μεγάλης έκτασης επισκευή μετά την καταστροφή τους από τον Σύλλα (86 π.Χ.) (Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις, σελ. 122).ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ