ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Οι Σκύθες [Έρουλοι] που προξένησαν τις χειρότερες καταστροφές στην Ελλάδα, και εξανάγκασαν την ίδια την Αθήνα, που πολιόρκησαν, να παραδοθεί …

Σχόλιο
Το χωρίο αυτό αναφέρεται επιγραμματικά στην καταστροφική άλωση της Αθήνας από τους Ερούλους. Το 267 μ.Χ., οι Έρουλοι, λαός σκανδιναβικής καταγωγής που είχε εγκατασταθεί τον 3ο αιώνα στα βόρεια παράλια του Ευξείνου Πόντου, αφού επέδραμαν, σε συνεργασία με τους Γότθους, στα νησιά του Αιγαίου και στην ηπειρωτική Ελλάδα, εισέβαλαν κατόπιν στην Αττική, κυρίευσαν την Αθήνα, τη λεηλάτησαν και την πυρπόλησαν. Η επιδρομή των Ερούλων ήταν τόσο τρομερή, ώστε ολόκληρη η πόλη καταστράφηκε ολοκληρωτικά εκτός της Ακρόπολης (Ν. Γ. Μοσχονάς, «Η τοπογραφία της Αθήνας κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο», στο Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών, επιμ. Ε. Γραμματικοπούλου, Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1996, σελ. 137-156, ειδ. 137).ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ