ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

… Ο Κωνστάντιος κάλεσε τον Ιουλιανό από την Αθήνα, όπου ζούσε μαζί με τους φιλοσόφους και σε όλους τους τομείς της γνώσης είχε ξεπεράσει τους δασκάλους του.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ