ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Ο συγγραφέας έβλεπε και το σπίτι του Ιουλιανού στην Αθήνα, το οποίο ήταν μικρό και λιτό, αλλά εξέπεμπε την αύρα του Ερμή και των Μουσών, έτσι ώστε δεν διέφερε καθόλου από ιερό αφιερωμένο στους θεούς· … Υπήρχαν ανεγηγερμένοι ανδριάντες των συντρόφων του που θαύμαζε, και το θέατρο ήταν από κατεργασμένο μάρμαρο, μιμούμενο τα δημόσια θέατρα, αλλά μικρότερο και τόσο που να ταιριάζει στο σπίτι. Γιατί εκείνη την εποχή τόσο μεγάλη ήταν στην Αθήνα η διχόνοια μεταξύ των πολιτών και των νέων, σαν η πόλη, από την εποχή των παλαιών εκείνων πολέμων, να καλλιεργούσε εντός των τειχών της τον κίνδυνο, ώστε κανείς από τους σοφιστές δεν τολμούσε να κατέβει και να συνομιλήσει δημόσια, αλλά στα ιδιωτικά θέατρα … συνομιλούσαν με νεαρούς άνδρες …

Σχόλιο
Η περιγραφή που μας παρέχει ο Ευνάπιος για το σπίτι του Ιουλιανού στην Αθήνα, το οποίο περιελάμβανε θεατροειδή χώρο, όπου διεξάγονταν ομιλίες και φιλοσοφικές συζητήσεις, είναι ενδεικτική της διάταξης των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην Αθήνα κατά τον 4ο και 5ο αιώνα (Τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις, σελ. 130-132).ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ