ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Όταν ο Αλάριχος πλησίασε με όλο το στρατό του την πόλη, είδε την Αθηνά Πρόμαχο να περιφέρεται στο τείχος, με τη μορφή που απεικονίζεται στα αγάλματα, οπλισμένη και έτοιμη να εναντιωθεί στους επιτιθέμενους· [είδε], επίσης, τον ήρωα Αχιλλέα να στέκεται κοντά στα τείχη, έτσι όπως ο Όμηρος τον παρουσίασε στους Τρώες, όταν πολεμούσε με οργή για να εκδικηθεί τον θάνατο του Πατρόκλου. Ο Αλάριχος, μη μπορώντας να αντέξει αυτό το όραμα, εγκατέλειψε κάθε επιχείρηση κατά της πόλης και απέστειλε πρέσβεις για να διαπραγματευθούν την ειρήνη· αφού οι Αθηναίοι αποδέχτηκαν τις προτάσεις του και ανταλλάχθηκαν όρκοι, ο Αλάριχος εισήλθε μαζί με λίγους άνδρες στην Αθήνα. Και αφού του επιφυλάχθηκε ιδιαίτερα ευμενής μεταχείριση, λούστηκε και συμμετείχε σε συμπόσιο με τους σημαίνοντες άνδρες της πόλης, και επιπλέον έλαβε δώρα, αποχώρησε, αφήνοντας άθικτη και την πόλη και όλη την Αττική.

Σχόλιο
Ο ηγεμόνας των Βησιγότθων Αλάριχος εισέβαλε το 396/397 στην Ελλάδα, σε μία επιδρομή που έφτασε μέχρι την Σπάρτη, λεηλατώντας ακόμα και τους Δελφούς, αλλά αφήνοντας ανέγγιχτη την Αθήνα (Τ. Κ. Λουγγής, Επισκόπηση βυζαντινής ιστορίας, τ. Α΄: (324-1204), Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 21998, σελ. 69).ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ