ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Την περίοδο της υπατείας του Δεκίου, ο αυτοκράτορας [= Ιουστινιανός Α΄] απέστειλε στην Αθήνα διάταγμα που θέσπισε, προστάζοντας να μην διδάσκει κανείς φιλοσοφία, ούτε να ερμηνεύει την αστρονομία …ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ