ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πάπας Γρηγόριος Θ΄ (1227-1241), έτος 1232

Από επιστολή του Jacopo da Prato προς το Donato Acciaiuoli, στην οποία τον ενημερώνει ότι ο Neri Acciaiuoli κατέλαβε την Αθήνα, που την κατείχαν οι Καταλανοί.

Reverendissimo signore mio, sappia la vostra Magnificenza che adi 6 di questo, per la grazia di Dio giunsi in Patrasso sano e salvo, e qua trovai novelle che messer Neri e tutta la sua famigl(i)a stanno bene ed ebe adi 2 di questo lo chastello di Settine.
È vero che a Settine è stato ed è grande mortalità, diché messer Neri chon tutta la famigl(i)a se n’ è andato e sta a Stive.

Υψηλότατε κύριέ μου, ας μάθει η Μεγαλειότητά Σας πως στις 6 αυτού του μήνα (Μάιος) με τη χάρη του Θεού στεφθήκαμε στην Πάτρα νικητές, αβλαβείς και σώοι και λάβαμε την είδηση ότι ο άρχοντας Neri και όλη η οικογένειά του είναι καλά και κατέχουν από τις 2 του μήνα το κάστρο των Αθηνών.
Είναι αλήθεια πως στην Αθήνα υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα, για αυτό το λόγο ο αφέντης Neri μαζί με όλη την οικογένειά του μετέβη και διαμένει στη Θήβα.

Chrysostomides J. (έκδοση), Monumenta Peloponnesiaca. Documents for the history of the Peloponesse in the 14th and the 15th centuries, Camberley, Surrey 1995, σ. 90, έγγρ. 41( Laur. Cart. Acc. II, no 308).ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ