ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Giambattista Ubaldini (1588)

…adornò de strade e di edifizii la città d’ Atene, e fece mettere in fulla bocca del Porto Pireo due Lioni di marmo, i quali a’ nostri tempi ancora vi si veggono.

…στόλισε την πόλη της Αθήνας με δρόμους και κτίρια και διέταξε να τοποθετήσουν στο λιμάνι του Πειραιά δύο μαρμάρινα λιοντάρια, τα οποία και στις μέρες μας τα βλέπει κανείς στο Porto Leone.

Σχόλιο:
αναφέρεται στην δραστηριότητα των Φλωρεντινών δουκών της Αθήνας.

Giambattista Ubaldini, “Origine della famiglia delli Acciaioli”, στο Istoria della casa degli Ubaldini, Florence 1588, σ. 176ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ