ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Τμήμα τοιχογραφίας του βυζαντινού ναού των Αγίων Ασωμάτων στα Σκαλιά που είχε ανεγερθεί στην πρόσοψη της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.

Ο ναός των Ταξιαρχών, γνωστός ως «Άγιοι Ασώματοι στα σκαλιά», στο δυτικό τοίχο της Βιβλιοθήκης του Αδριανού, κτίσμα του 11ου αι., και το τζαμί Τζισδαράκη, σε λιθογραφία του Théodore du Moncel, Vues pittoresques, 1843 (Αθήνα, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών).
Βυζαντινή Αθήνα, σελ. 59, εικ. 24

Ο δυτικός τοίχος της Βιβλιοθήκης του Αδριανού και η εκκλησία των Αγίων Ασωμάτων «στα σκαλιά» αποτυπωμένα το 1844 σε επιζωγραφισμένη χαλκογραφία του Andrea Casparini (Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών).
Βυζαντινή Αθήνα, σελ. 112, εικ. 20ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ