Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ελένη Γραμματικοπούλου, email: gramma@eie.gr